HİZMETLERİMİZ

AnasayfaHizmetlerimizİşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere  veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri yaptırmakla yükümlüdür.

 

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi, çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayinlerinin yapılmasıdır.

 

 

İşveren, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı çıkarılan yönetmelikler kapsamında iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.

 

ALFA34 OSGB, hizmet verdiği işyerlerinde periyodik ortam ölçümleri konusunda, gerekli çalışmaları yürütür, yönlendirmeleri yapar, raporların geçerlilik süresince takibini yapar