ÇALIŞMA SÜRESİ
HESAPLAMA

AnasayfaÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

Aşağıdaki formu doldurarak, ihtiyacınz olan hizmet ile ilgili teklif isteğinizi bildirebilirsiniz.

İŞ YERİ
HEKİMİ

SAĞLIK
PERSONELİ

İŞ GÜVENLİĞİ
UZMANI

Hesaplamalar nasıl yapılır?
İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,
> Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
> Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
> Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.
iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.
İşyeri hekimi süre hesaplaması İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,
> Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,
> Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
> Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika
işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.
Diğer sağlık personeli süre hesaplaması İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 19. maddesine göre yapılır.


Bu maddeye göre,
> Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10-49 çalışanı olan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,
> Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50-249 çalışanı olan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika,
> Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika,
diğer sağlık personeli bulundurmak zorundadır.